INGINERIE SEISMICA PDF

Nizilkree ZMAP-a software package to analyze seismicity. Seismicitatea, seismotectonica si hazardul seismic specifice zonei Timisoara. The Parametric Earthquake Catalogue. Neotectonics and seismicity of the southern margin of Pannonian basin in Serbia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, The seissmica events had some macroseismic effects on people up to some few kilometers from the epicenters.

Author:Meztilabar Keran
Country:Latvia
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):8 August 2005
Pages:79
PDF File Size:20.62 Mb
ePub File Size:10.53 Mb
ISBN:664-8-78318-719-7
Downloads:75534
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MatilarCalculul la starile limita de serviciu SLS Se efectueaza pentru a verifica limitarea degradarilor si in consecinta — de limitare a pagubelor — produse in cutremure.

Consta in determinarea deplasarilor relative de nivel a structurilor de rezistenta produse de forta seismica considerate cu intensitate corespunzatoare SLS. Scopul calculului in SLS il constitue limitarea deplasarilor elementelor structurale; echipaje tehnologice; obiecte de valoare etc. Care sunt preluate de planseele concepute si realizate ca diafragme orizontale saibe si transmise structurilor verticale de rezistenta de la care sunt transferate la teren prin intermediul fundatiilor.

Redundanta structurii. Se intelege ca ruperea unui singur element sau unei singure legaturi a structurii cu ….. Pentru constructiile in zonele seismice asigurarea redundantei consta in realizarea unui mecanism de plastificare cu suficiente zone plastice care sa permita exploatarea rezervelor de rezistenta a structurii si disiparea avantajoasa a..

Aspectele de baza ale conceptiei au in vedere urmatoarele: - simplitatea structurii; redundanta structurii - geometria structurii si a cladirii in intregul ei in legatura cu modul de distribuire a elementelor structurale, a elementelor nestructurale si a maselor - rigiditatea, rezistenta la actiunile laterale in orice directie a structurii. Simplitatea structurii se refera la existenta unui sistem structural continuu, suficient de puternic pentru a asigura..

Fortele seismice ce actioneaza asupra structurii reprezinta fortele masice ce se nasc in toate elementele cladirii structurale, nestructurale, echipamente, instalatii Dat lui N. Configuratia structurii. Seismica va asigura realizarea unei structuri regulate distribuite cat mai uniform in plan, permitand transmiterea pe … a fortelor de inertie aferente maselor distribuite in cladire. Reducere nu inseamna eliminare. Prevederi generale de amplasare si alcatuire a constructiilor Se verifica la aceste prevederi privind alcatuirea si amplasarea care au legatura cu legatura directa la comportarea seismica.

Generalitati Prevederile generale de alcatuire se refera la alcatuirea de ansamblare a structurii de rezistenta pentru constructiile amplasate in zonele seismice ce trebuie completate cu prevederile de detaliu specifice tipurilor de structuri si materiale care se utilizeaza.

Planificarea constructiilor In legatura cu planificarea constructiilor se recmanda constructii in mediu natural si construit in vederea reducerii riscului seismic. Ex: stabilirea regimului de inaltime a anumitor zone construite prin limitarea zonelor construite in concordanta cu gradul seismic.

Toate aceste prevederi au in vedere limitarea pagubelor materiale si reducerea riscului de pierderi de vieti omenesti. Actiunea de executare a construtiei noi trebuie dublata de actiunea de reparatie si consolidare a constructiei veche efectuate de cutremur. Conditii de asamblare a constructiilor La asamblarea constructiilor trebuie avuta in vedere alegerea amplasamentelor astfel incat prin structura geologica si geotehnica sa poata fi realizata protectia antiseismica a constructiei fara luarea unor masuri caracteristice.

Amplasamentele trebuie alese astfel incat sa reduca pe cat posibil riscul seismic. Astfel incat sa reduca efectele negative si sa nu le amplifice. Detalierea conditiilor ce trebuie respectate de amplasamentul unei constructii sunt date in P - 5. Alcatuirea de ansamblu a constructiilor Bazele conceptiei de proiectare Proiectarea antiseismica urmareste realizarea constructiilor sigure in raport cu hazardul seismic asociat amplasamentelor acestuia care sa indeplineasca cerinteele fundamentale de siguranta a vietii de limitare a degradarilor.

Aspectele de baza ale conceptiei au in vedere urmatoarele: - simplitatea structurii - rigiditatea si rezistenta la alcatuire laterala in orice directie a structurii. Realizarea unei structuri compacte, respectarea obiectivelor celor mai importante deoarece modelarea structurii, calculul ei, calculul elemetelor structurale, detalierea lor si executia structurii are mai putine incertitudini si in consecinta se poate asigura o comportare seismica a structurii mult mai apropiata de cea dorita. Simplitatea structurala Se refera la existenta unui sist.

Structural continue si suficient de puternice pentru a putea transmite tensiunea directa si neintrerupta a fortelor seismice la terenul de fundare indiferent de directia lor. Fortele seismice ce actioneaza asupra structurii sunt forte masice ce se nasc din toate elementele cladirii elemente structurale, echipamente si instalatii si care sunt preluate de planseele concepute ca diafragma orizontala saibe si transmise structurii verticale si apoi sunt transferate la teren prin intermediul fundatiilor.

Cerinte de performanta si conditii de indeplinire Constructiile civile supuse la actiunea unui cutremur trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte in timpul actiunii cutrmurului. Pentru intervale de timp mai mari este posibil sa se produca cutremure cu intensitati mai mari ceea ce ar corepsunde unor intensitati mai mari unei forte seismice.

In consecinta structura trebuie proiectata pentru preluarea actiunilor seismice cu frecventa mai mare de aparitie decat cea care poate produce cedarea in conditiile in care elementele constructiei sa nu prezinte degradari sau sa nu fie scoase din uz astfel incat costul reparatiilor elementelor nestructurale sa fie mai mic decat cel al elementelor structurale.

Nivelul de asigurare la actiunea seismica este diferit in functie de clasa de importanta su de expunere a acestora la cutremure. Fiecarei clase de importanta I se atribuie un factor de importanta. Conditii de indeplinire a cerintelor Indeplinirea cerintelor se face prin verificarea elementelor si structurilor in 2 categorii de stari limita : 1 — stari limite ultime ULS 2 — stari limite de serviciu SLS 1. Starile L.

ERWIN PUTS LEICA COMPENDIUM PDF

Inginerie seismică

Calculul la starile limita de serviciu SLS Se efectueaza pentru a verifica limitarea degradarilor si in consecinta — de limitare a pagubelor — produse in cutremure. Consta in determinarea deplasarilor relative de nivel a structurilor de rezistenta produse de forta seismica considerate cu intensitate corespunzatoare SLS. Scopul calculului in SLS il constitue limitarea deplasarilor elementelor structurale; echipaje tehnologice; obiecte de valoare etc. Care sunt preluate de planseele concepute si realizate ca diafragme orizontale saibe si transmise structurilor verticale de rezistenta de la care sunt transferate la teren prin intermediul fundatiilor. Redundanta structurii. Se intelege ca ruperea unui singur element sau unei singure legaturi a structurii cu …..

AIRLIFT FERMENTERS PDF

INGINERIE SEISMICA SRL

.

EXTENDING AND EMBEDDING PHP PDF

Inginerie seismica

.

Related Articles