ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Voodooktilar Tedavisiz anemilerun hzl, fatal seyreder. Yumuak doku plazmositomlar en sk akcierler, sinsler, larinks ve nazofarinkste yerleir. Erken evrelerde 10 yl olabilir. En sk gelitii ekstranodal doku mide dir. Afrikada endemik olduu yerlerde tm vakalar EBV ile ilikilidir. Ancak kapsl dna yaylm, lokal invazyon yapabilir.

Author:Vukinos Bakora
Country:Thailand
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):14 April 2017
Pages:386
PDF File Size:18.34 Mb
ePub File Size:5.94 Mb
ISBN:866-7-88254-833-9
Downloads:70858
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GurrKaracier patoloji pratik e4 b2 byramazankaya 2 Business. Zeminde reaktif hcreler son derece az. Anormal eritroid ve miyeloid ncllerin kemik iliinde otohemolize uramas pansitopeniye yol aar. Meningiokoksemide adrenal glandda mikrodolamda trombsler, Masif adrenal hemoraji infarkt, Waterhause- Friderichsen sendromu. Ar bol diagnostik RS hcresi ve varyantlar. Erken evrelerde 10 yl olabilir.

Hematopoetik Kk Hcre ve Hematopoez Documents. Sistemik yaylmlarn olduka ge yaparlar. Snflajdrlmas Sistem, mmnoloji, Mikrobiyoloji Documents. Tetikleyici ajan tedavi edilirse Helikobakter pylori tedavisi tmr gerileyebilir. Kesin tehisleri histopatolojik inceleme ve immnhistokimya ile konulur.

Lenfosit predominant Lenfosit zengin Nodler sklerozan Mikst selller Lenfosit-fakir. Bazen tmr evre yumuak dokulara yaylr. Genler ve ocuklar etkiler, kemiklerde multifokal eroziv kitleler oluur. Hematopoetik Kk Hcre Nakli Prof. Megaloblastik aneminin spesifik bir formudur. Lenf nodlar dalak, karacier kemik ilii Hcrelerin snflandrlmax, vakuoll sitoplazmalar, lineer yarkl oluklu vezikler ekirdekleri vardr. Baz tmrlerde t 11;18bazlarnda da t 1;14 bulunabilir ve bu translokasyonlara sahip olanlar antibiyotik tedavisine cevap vermez.

Snlandrlmas eritrositler dalakta hemolize urar Orak eritrositler sistemik kapillerlerde staza neden olarak mikrovaskler tromboz ve hipoksik doku hasarna yol aarlar. Published on Nov View Download 0. En sk n ve st mediastende olur. Aplastik Aneminin Major Nedenleri diopatik Kimyasal ajanlar Fiziksel ajanlar Primer stem hcre defekti, immnolojik Alkilleyici ajanlar, antimetabolitler, snflwndrlmas, kloramfenikol, inorganik enflandrlmas Tm vcut radyasyonuViral enf. Multipl miyelomda sklk srasna gre tutulan kemikler: Maltomalar low grade ekstranodal B-lenfomadr, uzun sre lokalize kalrlar.

Hastalarn az bir ksmndan plazma hcreli tmrler zellikle de multipl miyelom geliir. Ar eritrosit yapm, ilikte ar genileme Kemik deformiteleri crew haircut asker tra Periferik dolamda retiklositoz ve normoblastlar grlr. Kalp cerrahisi veya radyolojik tetkik srasnda tesadfen saptanrlar. IL-6 Miyelom hcre proliferasyonundan sorumlu sitokindir. Kemik iliinde eritroid ncller byyerek megaloblastlara, granlosit nclleri dev metamiyelositlere dnr.

Ar, hassasiyet, patolojik krk yapabilir. En sk konjenital aplastik anemi sebebidir. Fibrinolitik sistemin sekonder aktivasyonu ile trombositlerde ve fibrinde tkenme grlr, tketim koaglopatisi geliir.

Kemik, beyin, bbrek, karacier, retina, penis ve akcierlerde infarkt oluur. Neoplastik B ve T hcreleri normal formlarnn fonksiyonlarn taklit eder. Tmrde diffuz patern vardr.

PATHUMMAYUDE AADU IN PDF

ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Enfeksiyonlara ve Miyelom nefrozuna sekonder gelien anekilerin yetmezlii en sk lm nedenidir. Bazen tmr evre yumuak dokulara yaylr. B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf. Eritrositlerde anizositoz, makrositoz ve oval ekil makrositozis ve ovalositozis Santral solukluk olmayabilir Hiperkromik.

KAMALA MARKANDAYA BIOGRAPHY PDF

Karacier patoloji pratik e4 b2 byramazankaya 2 Business. Zeminde reaktif hcreler son derece az. Anormal eritroid ve miyeloid ncllerin kemik iliinde otohemolize uramas pansitopeniye yol aar. Meningiokoksemide adrenal glandda mikrodolamda trombsler, Masif adrenal hemoraji infarkt, Waterhause- Friderichsen sendromu. Ar bol diagnostik RS hcresi ve varyantlar.

ANGELOLOGIA CRISTIANA PDF

.

SIGNALS AND SYSTEMS BY TARUN KUMAR RAWAT PDF

.

Related Articles