ALGORITMICA GRAFURILOR PDF

Problema urmatoare este naturala, usor de for- mulat si apare deseori n diferite aplicat ii: P1 Intrare: G un graf. Iesire: G si un martor: S m. Desi foarte simpla de formulat, la o prima vedere , problema este NP-dicila. Intrebare: Exista S m. Probabil ca o cauza a dicultat ii acestei probleme este faptul ca doua mult imi stabile maximale n raport cu incluziunea pot avea raportul cardinalelor oricat de mare vezi graful G din gura de la pagina precedenta. O mult ime independenta de muchii sau cu- plaj n graful G este o mult ime de muchii nea- diacente doua cte doua.

Author:Nashicage Shajar
Country:Chad
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):22 January 2005
Pages:25
PDF File Size:18.30 Mb
ePub File Size:8.87 Mb
ISBN:685-3-14693-184-5
Downloads:52118
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FerrProblema urmatoare este naturala, usor de for- mulat si apare deseori n diferite aplicat ii: P1 Intrare: G un graf. Iesire: G si un martor: S m. Desi foarte simpla de formulat, la o prima vedere , problema este NP-dicila.

Intrebare: Exista S m. Probabil ca o cauza a dicultat ii acestei probleme este faptul ca doua mult imi stabile maximale n raport cu incluziunea pot avea raportul cardinalelor oricat de mare vezi graful G din gura de la pagina precedenta. O mult ime independenta de muchii sau cu- plaj n graful G este o mult ime de muchii nea- diacente doua cte doua.

Cardinalul maxim al unei mult imi independente de muchii n G se numeste numarul de muchie-independent a al grafului G si se noteaza G. Exemplu, pentru graful G: numarul de muchie independent a, G este 6, un cuplaj cu acest numar de muchii ind pus n evident a. Problema P2 Intrare: G un graf. Diferent a de complexitate provine, probabil, din faptul ca raportul dintre cardinalele a doua cuplaje maximale n raport cu incluziunea nu poate depasi 2.

Numarul cromatic al grafului G, notat G , este cea mai mica valoare a lui p N pentru care G admite o p-colorare.

INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS BY ANDREW KUSIAK PDF

Algoritmica Grafurilor

NP: Clasa problemelor de decizie pentru care exista algoritmi nedetermini sti cu timp polinomial de rezolvare. P NP Incluziune strict a? Dac a aceste ultime n 1 nregistr ari cont in numere distincte, rezult a c a exact unul dintre numerele 1, 2,. Descriet i un algoritm ecient care s a determine num arul lips a.

INVERCOTE G PDF

Algoritmica grafurilor | Silviu Barza, Luciana Maria Morogan

.

HARTA TURISTICA ROMA PDF

Algoritmica grafurilor

.

Related Articles